Wie zijn wij?

Gerard Loeters uit Didam
Boomkweker

Olaf Peters uit Beek
Student Bos- en natuurbeheer

Twee mensen met groene vingers en een liefde voor de groene, landelijke omgeving.

Het idee om Ecodiek plaagdierbestrijding op te starten ontstond nadat Gerard de overlast zelf ondervond. In de eikenlaan bij zijn huis waren de rupsen een enorm probleem. Navraag bij diverse instanties en bedrijven leerde ons dat niemand tijd had; men zat tot over hun oren in het werk en met de handen in het haar.
De bestrijding kwam voor de mensen te laat, was erg arbeidsintensief en dus duur.
Daarnaast worden preventieve behandelingen in het volgende jaar nog vaak met gif uitgevoerd, dat niet selectief te werk gaat.

Dat moet anders kunnen.
Wij willen de eikenprocessierups bestrijden op een ecologisch verantwoorde manier.
Dit willen wij gaan doen door preventief te bestrijden met behulp van nematoden. Een wijze van bestrijding met weinig gevolgen voor beschermde soorten. Vervolgens gaan we de rupsen die de behandeling overleefden wegzuigen om de overlast tot een minimum te beperken.

We gaan selectief en ecologisch verantwoord te werk, dat is het motto.

Gerard en Olaf schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel