Over de nematoden

De eikenprocessierups is gedurende de eerste larvale stadia preventief te bestrijden met behulp van de nematode Steinernema feltiae. Vanaf dat moment kunnen de eiken beneveld worden met een oplossing waarin deze verwerkt zijn. De nematoden zijn onschadelijk voor mens en dier.

Waarom nematoden?

Een preventieve bestrijding met nematoden kan al vroeg in het voorjaar uitgevoerd worden. Wij kiezen voor deze methode omdat de kans dat rupsen van een beschermde vlindersoort gedood worden, tot een minimum beperkt blijft. Dit is omdat de eikenprocessierups een van de eerste soorten is die uit het ei komt. Nadat ze uit de eitjes zijn gekomen, voeden ze zich met de knoppen van de eiken. Wegens het feit dat ze zich met de knoppen voeden is de bestrijding met nematoden, in tegenstelling tot de bacteriepreparaten (XenTari), niet afhankelijk van de bladontplooiing van de eiken. Deze factoren leiden er samen toe dat er vroeg in het voorjaar bestreden kan worden. Ondanks het feit dat de kans klein is dat er rupsen gedood worden door de vroege bestrijding, wordt er aan de hand van waarnemingsdata gekeken of er beschermde soorten in de omgeving voorkomen.

Hoe werkt het?

De nematoden dringen bij contact met de rupsen via de lichaamsopeningen de rups binnen. Ze leven in symbiose, een soort samenwerking, met een specifieke bacteriegroep. Deze bacteriƫn zorgen er voor dat de rups stopt met eten en dus sterft. Afhankelijk van de hoeveelheid nematoden die de rups binnendringen, sterft deze binnen 5 tot 10 dagen.

De nematoden worden in een oplossing, met behulp van vernevelapparatuur, de bomen in geblazen. De nematoden zijn gevoelig voor UV-licht, aangezien zij van nature enkel in de bodem voorkomen. Dit leidt ertoe dat een preventieve behandeling in het donker uitgevoerd moet worden.
Voor een behandeling zijn gunstige weersomstandigheden nodig, zo mag het niet te hard waaien en niet regenen. Wind zorgt ervoor dat de nevel niet goed bij de rupsen komt, de regen spoelt de nematoden weer uit de boom.
Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen wordt de behandeling binnen 10 dagen herhaald.

Wanneer de temperaturen zodanig hoog oplopen dat de rupsen in de grond in diapuze gaan, kunnen ze alsnog bestreden worden. Bij deze behandeling wordt de bodem besproeid met een oplossing waarin de nematoden verwerkt zijn, deze dringen dan volgens hetzelfde principe de rupsen binnen en doden ze.