Vooronderzoek en advisering

Voorafgaand aan de bestrijding zullen wij bij u langskomen om de situatie te inventariseren. Hierbij wordt gekeken naar het aantal bomen en de hoogte daarvan. Daarnaast kijken wij ook naar de kroonomvang. Afhankelijk hiervan bepalen wij de hoeveelheid nematoden die gebruikt moeten worden.
Wettelijk gezien zijn wij verplicht om schade aan beschermde soorten te voorkomen. Aan de hand van waarnemingsdata maken wij de afweging om wel of niet preventief te bestrijden.
Tijdens dit vooronderzoek adviseren wij u tevens over andere maatregelen die u kunt treffen om de plaagdruk te verlagen.

Preventieve bestrijding

De eikenprocessierups is te bestrijden met behulp van de nematoden. Deze nematoden worden in de kronen geblazen met behulp van een vernevelaar.
Deze parasieten komen van nature in de bodem voor en dringen bij contact de rups binnen. De nematoden leven in symbiose met bacteriën die ervoor zorgen dat de rups stopt met eten en uiteindelijk sterft
De preventieve bestrijding kan vroeg in het voorjaar gedaan worden, als de meeste vlindersoorten nog niet uit het ei gekomen zijn. Het gevolg daarvan is dat de ecologische impact minimaal is.

Voor meer informatie over de nematoden, klik hier.

Curatieve bestrijding

Deze vorm van bestrijding zult u in de praktijk het meest tegen zijn gekomen. Bij curatieve bestrijding worden de rupsen, rupsrestanten en nesten weggezogen met behulp van speciale zuigapparatuur. Het wegzuigen vindt plaats op het moment dat de rupsen brandharen hebben ontwikkeld. Deze bestrijdingsmethode is de overlast dus niet voor, maar kan deze voor een groot gedeelte verminderen. Hoewel de overlast niet voorkomen wordt, wordt de plaagdruk voor het komende jaar wel verlaagd. Dit komt doordat de rupsen niet de kans krijgen om zich voort te planten.

Grondnesten

Wanneer de temperatuur van de nesten oploopt boven de 32°C verlaten de rupsen de boom en gaan op zoek naar een koele plek. Hierdoor kan het zo zijn dat de rupsen de grond in kruipen en daar hun nesten vormen. In deze grondnesten kunnen de rupsen meerdere jaren blijven zitten door in diapauze te gaan. Dit heeft als resultaat dat er ondanks dat er bestreden is, toch een nieuwe generatie rupsen ontstaat. Deze grondnesten compliceren de bestrijding.

Om de processierupsen die in de grond zitten toch te kunnen bestrijden wordt de grond besproeid met een oplossing waar de nematoden in zitten. Deze bestrijding werkt volgens hetzelfde principe als de preventieve bestrijding, alleen hebben de rupsen in dit geval al wel brandharen kunnen ontwikkelen.

Monitoring

Het is mogelijk dat er rupsen, ondanks de preventieve en curatieve bestrijding, verpoppen tot vlinders. Hoewel we dit proberen te voorkomen, is het niet altijd mogelijk elk nest te verwijderen. Met behulp van feromoonvallen kunnen wij de plaagdruk voor het komende jaar inschatten en u wederom adviseren over de te nemen maatregelen.